مرضیه تکفلیعضویت از پنجشنبه 20 فروردين 1394
گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیهگنبد سلطانیه مقبرهٔ اُلجایتو است که در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد5.0 بر اساس 1 رای
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3343گردنهحیرانمسابقهگنبدسلطانیه