عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
20
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز4 سال پیش
20
معمارى هورامانمعمارى روستاهاى هورامان4 سال پیش
40
درياچه سد دارياندرياچه سد داريان4 سال پیش
30
کوە آتشگاکوە آتشگا4 سال پیش
40
آبشار ساتيارىآبشار روستاى ساتيارى4 سال پیش
40
آبشار دوداندودان نام روستايى زيبا در بخش باينگان از توابع شهرستان پاوه4 سال پیش
20
سراب روانسرسراب یاوری روانسر5 سال پیش
20
آبشار پاوه رودیکی از چشم نواز ترین و خوش نواترین تصاویر و مویسقی ها چشم انداز ریزش آب و صدای آبشار است5 سال پیش
20
پاوهچشم انداز پاوه در هنگام غروب5 سال پیش
30
غروب پاوهشب رویایی پاوه5 سال پیش
20
آتشگاکوه پوشیده از برف آتشگا5 سال پیش
50
آتشگاکوه تاریخی آتشگا5 سال پیش
154 Rows,12 of 1334