سراج آذرگشبسراج آذرگشبعضویت از سه‌شنبه 20 مرداد 1394بسمه تعالی زادگاهم روستای قره قشلاق از توابع شهرستان کوثر استان اردبیل، در حال حاضر ساکن تهران و شغلم کارمند دولتی. متاهل هستم با دو فرزند . همین