نقش رجب
نقش رجب
روستای نَروی
روستای نَروی
سنگ نگاره هایی كهن بر فراز كوه های ایران
سنگ نگاره هایی كهن بر فراز كوه های ایران
دریاچه الندان (آببندان)
دریاچه الندان (آببندان)
نقش رجب
نقش رجبسه‌شنبه 29 مهر 1393در دامنه كوه رحمت آثاري متعلق به زمان ساسانيان، شامل ۴ نقش برجسته و يك كتيبه به چشم ميخورد...بیشتر
شیرین خفته
شیرین خفتهسه‌شنبه 29 مهر 1393فرهاد به علت نداشتن تبهر لازم نقاشی، بار دیگر دست به تیشه شده و پیکر محبوب خود را از سنگ تراشیده است.بیشتر
روستای نَروی
روستای نَرویدوشنبه 28 مهر 1393روستای نَرویبیشتر
چشمه دیو آسیاب
چشمه دیو آسیابدوشنبه 28 مهر 1393چشمه دیو آسیاب در شمال دشت و دریاچه سد لار و در منطقه مابین رودخانه های دلیچای و سفید آب و در ارتفاع 3015 متر از سطح دریا واقع شده استبیشتر
معبد آناهيتا - كنگاور
معبد آناهيتا - كنگاوردوشنبه 28 مهر 1393معبد آناهيتا - كنگاوربیشتر
روستای تاریخی خانیک
روستای تاریخی خانیکدوشنبه 28 مهر 1393روستای قدیم خانیک در فاصله 30 كيلومتري شمال شرقی فردوس و در فاصله دو کیلومتری از جاده ترانزیتی فردوس ـ بجستان و 1800 متر از سطح آبهای آزاد بالاتر استبیشتر
نمایی از شهر تفت
نمایی از شهر تفتدوشنبه 28 مهر 1393نمایی از شهر تفتبیشتر
چهره پاییزی جنگل زیبای زنگلاب
چهره پاییزی جنگل زیبای زنگلابدوشنبه 28 مهر 1393پاییز رنگارنگ بیشتر
رد پای هنرسنگ تا هنر سفال
رد پای هنرسنگ تا هنر سفالشنبه 29 شهريور 1393ادامه ردپای هنر سنگ Petroglyphs درون غار ها و كوه های ایران (1000- 15000 ق.م) بر روی سفالینه های ماقبل تاریخی نقاط مختلف ایران (5200 - 5400 ق.م ) هم ...بیشتر
پاییز و حضور پرندگان مهاجر در سد روستای خان آباد از توابع شهرستان خمین
پاییز و حضور پرندگان مهاجر در سد روستای خان آباد از توابع شهرستان خمیندوشنبه 24 شهريور 1393هر ساله در اواخر فصل تابستان سد روستای خان آباد پذیرای پرندگان مهاجری است که این منطقه را برای استراحتی چند روزه انتخاب کرده اند.گونه های مختلفی که در...بیشتر
2101 Rows,1 of 21123

فعالترین کاربران سایت