امامزاده بابازید محمد

امامزاده بابازید محمد
  • امامزاده بابازید محمد
  • امامزاده بابازید محمد
  • امامزاده بابازید محمد
نسب شریف ایشان با هفت واسطه به امام ششم شیعیان حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام) منتهی می شود و اجماع علمای انساب اتفاق نظردارنده نسب شریف حضرت زید (علیه السلام) از قرار ذیل است: زید بن علی البکر بن محمد بن علی بن محمد بن علی الخوارزمی بن قاسم الشیخ بن محمد الدیباج بن امام جعفرصادق (علیه السلام) وی سیدی بسیار جلیل القدر عظیم الشأن عابدی زاهد فاضلی ارجمند و سرپرست سادات کرمان می باشد 10Facebook Twitter
عبدل | دوشنبه 18 دی 1396 | 2 سال پیش1801 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی