بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.500px.com
دماوند
دماوندای دیو سپید پای در بند ، ای گنبد گیتی ای دماوند5.0 بر اساس 1 رای
به یاد شهیدان راه طبیعت
به یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار5.0 بر اساس 2 رای
دروازه آسمان
دروازه آسمان4.8 بر اساس 4 رای
کاخ تچر - تالار آینه
کاخ تچر - تالار آینهکاخ تَچَر (تچرا) و یا تالار آینه نخستین کاخی که در تخت جمشید (به قول یونانییان، پرسپولیس) به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی ساخته شده. سنگهای خاکستری این کاخ بسیار براق بود و عکس آدمی در آن می افتد. بر روی دیواره‌های پلکان های این کاخ نقوش گوناگونی نقش بسته است. کتیبه هایی از داریوش اول (بزرگ)، خشایارشا و اردشیر سوم در این کاخ به جای مانده‌ است.5.0 بر اساس 3 رای
دریاچه سد الیمالات
دریاچه سد الیمالاتدریاچه سد الیمالات در نزدیکی شهرستان نور و در مسیر جاده چمستان (جاده نور - چمستان - آمل) قرار دارد. این دریاچه که در دل جنگل است از طبیعت زیبایی برخوردار می باشد، و گردشگاه مناسبی برای قایق سواری و ماهی گیری است.4.5 بر اساس 6 رای
آبنیک (آب نیک)
آبنیک (آب نیک)روستای زیبای آبنیک از روستاهای منطقه رودبار قصران - شهرستان شمیران استان تهران است. این روستا یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان شمیران است.5.0 بر اساس 1 رای
روستای آبگرم لاریجان
روستای آبگرم لاریجانروستای آبگرم لاریجان در دامنه قله دماوند با سه چشمه ، آب گرم، آب سرد و آب آهن ...5.0 بر اساس 1 رای
رینه - دماوند
رینه - دماوندشهر رینه در دامنه بام ایران - دماوند - یکی از شهرهای مازندران است. رینه برای همه کوهنوران نام آشنایی است.
گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویان
گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویانزردکمر یکی از روستاهای نزدیک بلده است. جاده ارتباطی بلده - رویان که یکی از جاده های بسیار دیدنی و مرتفع ایران است از این روستا شروع می شود.5.0 بر اساس 2 رای
دیلمان
دیلماننام دیلمان ترکیبی است از سه پاره واژه دیل و ام و ان. دیل به معنی جایی است که در آن دام نگه می‌دارند و ام پسوند نمایشگر ارتفاع و بلندی است و ان پسوند مکان. در نتیجه معنی این ترکیب جای بلند نگهدارندگاه دام است و در حقیقت دیلمان سرزمین بلندی است که در آن دامداری می‌گردد. این منطقه تا قرن پنجم هجری دیلم نامیده می‌شد و از قرن پنجم در متون نام دیلمان دیده می‌شود و اگر پیش تر از این نام استفاده شده بیانگر جمع اهل دیلم بوده‌است.
دشت هویج
دشت هویجدشت هویج - منطقه لواسان - افجه
گلپر - گل پر
گلپر - گل پرگلپر از خانواده چتریان، چند ساله و گلدار است. گلپر بومی ایران است و در بیشتر بخش های کوهستانی ایران که رطوبت بیشتری دارند می روید. بیشتر گونه های آن معطر است و برخی از گونه هایش به عنوان ادویه استفاده می گردد.
95 Rows,1 of 823

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 90123قلهدماوندعلم کوهآزادروستاینیتلزردکمربلدهیوشرویاننمایلوسنزدیکاستنوااطرافکفشدوزکگردنهقرقراهپیماییدریاسیسنگانتختجمشیددروازهمللکاخآپادانانقشرستمآرامگاهکوروشپاسارگاددریاسرداستانهرازمازندرانطبرستانآملریرینهقلعهملکبهمناستوناوندآتشگاهآتشفشانگنجنامهخورشیدسبلاندرفکطلوعماهبچه هامرانروستاتخت سلیمانسه هزارعینکخلنوغارتازهجوانهزدیمسیالانمختصریدربارهایرانالموتدریاچهاوانرودخانآتشکدهنیاسرساحلخزرپاشورهدشتشقایقچاهسنگیتخت جمشیدکوه رحمتنامسربلندشکرآبآهارسنجاقکالوندباباطاهرجانستونبعدبارانچشمهعلیبرجطغرلرنگینکمانساعتمچیعنوانقطبنماکمانکوهسهآبشاربچههایعلمخانهنیمایوشیججنگلکلیکنقشهبندپیبرفبرگجهانطبیعتلاربروجردیهاباغفینکاشانپاشاکلاسنگچالفیلبندآزادکوهوارنگرودکاکوتیآویشنزمستانشاپورارومیهناسافلامینگوخشکسالیگلپرگل پرهویجافجهریزانپرسونآتشکوهمهرچالدیلمانجادهآبگرملاریجانآسیابدخمهکافرکلیسردآهنآبنیککمپینگشمیرانفشمرودبارقصرانیونزاسدالیمالاتچمستاننورتچرتالارآینهپرسپولیسآسمانپلزنگولهمحیطبان
دوست های من (22)هادی کرایینمای ایران se dadجمال زعیمی یزدیمحمد غریب معاذی نژادمهدی مخلصیانرضا  دولتیعبدل شعبانیعدنان مرادیمحمد رزازاننجمه فرشیمحمد  ارجمندیمحمد نورمحمديانمریم محمدی ساردو فرهاد شيرانمظفر کشاورزمحمدیانآرام  آرام حامد حمیدافرصاد حیدریحامد محمدی